Logga-4-Retur.png
START Inlämning Miljö Kvalitet Kontakt Webmail

Miljö 

Verksamheten är miljöcertifierad enligt ISO 14001:2015

Miljöledningssystemets omfattning

Certifikat/tillstånd

Retur bedriver tillsammans med EOS och Återvinningens verksamheter ett aktivt miljöarbete i syfte att minska på vår och andras negativa miljöpåverkan.

Miljöcertifikat ISO 14001:2015

Transport av farligt avfall

Miljöaspekter

Våra aktiviter som har eller kan ha en miljöpåverkan har sammanställts i en miljöaspektsförteckning.

Betydande miljöaspekter

A. Förbehandling av elektriska produkter.

B. Uppkomst av farligt avfall.

Lagar och förordningar


Vi har identifierat 30 författningar som direkt eller indirekt berör organisationen.

Lagar och förordningar

-

Miljöpolicy

Vi har genom vår miljöpolicy förbundit oss att följa lagar och andra bindande krav samt åtaganden om att ständigt förbättra vårt miljöarbete i syfte att minska miljöpåverkan.

Miljöpolicy

Miljömål

För att nå vårt övergripande miljömål har vi delat upp det i fem delmål.

- Miljömedvetenhet

- Komunikation

- Giftfri miljö

- Återvinning

- Resurshushållning

Miljömål

Sök på webbplatsen

Skriv in det du vill söka efter här

 

Ledningssystem (inloggning)

AM-System.png

 

Certifieringsorgan

ELK_certifikat_logo_blue1.png ISO-14001_2015-black-TM.jpg

 

Organisation

logo-jonkopings-kommun.png