Logga-4-Retur.png
START Inlämning Miljö Kvalitet Kontakt

Miljö 

Verksamheten är miljöcertifierad enligt ISO 14001:2015

Certifikat/tillstånd

Retur - elektronikåtervinning bedriver tillsammans med Återvinningen

ett aktivt miljöarbete i syfte att minska på vår och andras negativa miljöpåverkan.

Miljöcertifikat ISO 14001:2015

Transport av farligt avfall

Miljöaspekter

Våra aktiviter som har eller kan ha en miljöpåverkan har sammanställts i en miljöaspektsförteckning.

Betydande miljöaspekter

A. Förbehandling av elektriska produkter.

B. Uppkomst av farligt avfall.

Lagar och förordningar


Vi har identifierat 27 författningar som direkt eller indirekt berör organisationen.

Lagar och förordningar

Miljöpolicy

Vi har genom vår miljöpolicy förbundit oss att följa lagar och andra bindande krav samt åtaganden om att ständigt förbättra vårt miljöarbete i syfte att minska miljöpåverkan.

Miljöpolicy

Miljömål

För att nå vårt övergripande miljömål har vi delat upp det i fem delmål.

- Miljömedvetenhet

- Komunikation

- Giftfri miljö

- Återvinning

- Resurshushållning

Miljömål

Sök på webbplatsen

Skriv in det du vill söka efter här

 

Ledningssystem (inloggning)

AM-System.png

 

Certifieringsorgan

ELK_certifikat_logo_blue1.png ISO-14001_2015-black-TM.jpg

 

Organisation

logo-jonkopings-kommun.png